Thứ Tư, 20, Tháng Chín, 2017

Chó Cảnh

Giống Chó Doberman Pinscher thuần chủng

Nguồn gốc của giống chó Doberman Pinscher Chó Doberman Pinscher được biết đến từ cuối thế kỉ 19 do Louis Doberman ở Đức phát...

Mèo Cảnh

Mèo Chinchilla và những đặc điểm nổi bật

Nguồn gốc mèo Chinchilla Năm 1882 chú mèo Chinchilla đầu tiên ra đời tại Anh, bấy giờ chúng có tên gọi là mèo Chinnie. Chúng...

Chim Cảnh

Cá Cảnh

Giống Chó Thông Minh

Bài viết mới nhất