Home / Giống Chó Săn

Giống Chó Săn

Chó boxer, nuôi  và dạy giống chó chó boxer

Nguồn gốc của giống chó Boxer Tổ tiên của giống chó Boxer là Bullenbeiszer và Barenbeiszer. Sau một thời gian chúng được cải tạo với giống chó Bulldog. Chó Boxer trước kia đã nhận được nhiều giải thường như: loài chó kéo xe và săn bò rừng. Lột khỏi lớp …

Xem chi tiết